Het kabinet wil dat Marokkanen die in Nederland hebben gewerkt en later weer terugkeren in de toekomst geen uitkering meer ontvangen. Een voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken daarover wordt volgens RTL Nieuws morgen in de ministerraad besproken.

De maatregel geldt niet voor mensen mensen die recht hebben op AOW, maar wie bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering heeft raakt die wel kwijt. Het stopzetten van de uitkeringen moet volgens RTL tien miljoen euro opleveren.

Voor mensen die hun uitkering willen meenemen naar een land binnen de EU gelden Europese afspraken. Met sommige landen buiten de EU heeft Nederland een verdrag afgesloten. Met Marokko wil Nederland dat verdrag nu opzeggen, aldus RTL.

Bijstandsuitkeringen worden sinds 1996 al niet meer aan Nederlandse uitkeringsgerechtigden in het buitenland verstrekt.