DEN HAAG (ANP) – Het kabinet zoekt naar manieren om Marokko te helpen eigen onderdanen die illegaal in Nederland verblijven, sneller terug te laten nemen. Nu is dat vaak een moeizaam en lang proces.

Het is de bedoeling dat er afspraken komen met de Marokkaanse overheid om dat te versnellen, bijvoorbeeld door het geven van tijdelijke reispapieren aan mensen die geen paspoort hebben. Dat kan via de digitale uitwisseling van vingerafdrukken. Marokkanen met een crimineel verleden hebben in veel gevallen ooit in eigen land hun vingerafdruk afgegeven en die zou kunnen worden vergeleken met een in Nederland gemaakte vingerafdruk.

VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken om in alle internationale contacten met een aantal landen aandacht te vragen voor het terugnemen van eigen onderdanen die illegaal in Nederland verblijven. In de ministerraad van vrijdag staat Marokko specifiek op de agenda.