Islamitische alliantie Algerije erkent Amazigh taal niet in nieuwe grondwet

 

Algerije kent een nieuwe politieke alliantie dat islamistische van karakter is. ‘Alliantie Groen Algerije’ zoals deze is gedoopt, rept met geen woord over de officialisering van Tamazight, Amazigh-taal, in de nieuwe grondwet, die de Algerijnen willen herzien.

Programma
De drie islamistische partijen die deze alliantie vormen zijn Maatschappij voor Vrede Beweging, de Wedergeboorte Beweging en Beweging voor de Nationale Hervorming. In de programma van deze nieuwe alliantie wordt de nadruk gelegd op de republiek als staatsvorm voor de Algerijnse staat met een democratische meerpartijenstelsel; Islam als officiële godsdienst van het land; het Arabisch als enige officiële en nationale taal; basisvrijheden en mensenrechten; territoriale eenheid van de land; de Algerijnse vlag en volkslied als symbool de revolutie en de republiek en het versterken van de civiele karakter van het politieke systeem.

Rechtstaat
De alliantie sprak ook haar voornemens uit, in een persbericht, van Algerije een rechtstaat te maken door een aantal hervormingen door te voeren. Het belangrijkste uit het rijtje voornemens is de oprichting van een constitutioneel hof. De nieuwe politieke alliantie wil daarnaast valsheid in geschriften strafbaar stellen en tal van andere hervormingen die leiden tot transparante en een democratische machtsovergang garandeert.

Afwezig
De Alliantie Groen Algerije streeft dus naar een democratisch Algerije die de mensenrechten respecteert, maar heeft in haar voorstellen geen plek voor de Amazigh taal en cultuur in de nieuwe grondwet. Dit leidde tot afkeur bij de Amazigh Beweging en ander politieke partijen in het land.

Lees ook: België:Expo toont 50 jaar Marokkaanse immigratie