Op 1 december 2012 is in werking getreden: het Verdrag betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, tot stand gekomen op 20 september 2010.

Het Verdrag faciliteert samenwerking en bevat afspraken over met name de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, treedt het Verdrag in werking voor het gehele Koninkrijk, behalve voor Sint Maarten.