Regeringswoordvoerder El Khalfi gaf een verklaring over de inwerkingtreding van de militaire diensplicht in Marokko.

In een exclusieve verklaring aan Le360 legt regeringswoordvoerder Mustapha El Khalfi het pad uit dat het wetsontwerp betreffende de militaire dienst zal nemen. Hij kondigt ook de theoretische datum van inwerkingtreding aan.

“Er is een proces dat moet worden gerespecteerd voordat deze wet van kracht wordt”, zei Mustapha El Khalfi, terwijl hij eraan toe voegde dat “de tekst eerst door de parlementaire commissie voor wetgeving moet gaan en vervolgens door de eindstemming van de twee Huizen van het Parlement [red. Huis van Afgevaardigden en Huis van Raadsleden]”.

“Dit alles zal enkele maanden in beslag nemen. Wanneer gestemd en gepubliceerd in het officiële Staatsbulletin, zal de regering de teksten van de toepassing van deze wet onder de loep moeten nemen. Zodra dit bruikbare teksten zijn, zullen we ze moeten toepassen.” 

“Maar er is een tijdspad en technisch gezien zal de inwerkingtreding van deze wet waarschijnlijk plaatsvinden in de tweede helft van 2019, of zelfs de laatste vier maanden van volgend jaar”, zei El Khalfi.

Gevraagd of deze wet bepaalde categorieën van de samenleving, met name de “zonen en familieleden van ministers” zal uitsluiten, ontkende El Khalfi de geruchten en zei hij dat “de zonen van ministers niet zullen worden uitgesloten van deze verplichte militaire dienst”.