Ibn Battuta, geboren in 1304, was een Marokkaanse ontdekkingsreiziger en wetenschapper. In dertig jaar tijd, reisde hij 125,000 kilometer, door 40 hedendaagse landen, dit is de langste afstand afgelegd door een individu tot aan de 19e eeuw.

Ibn Battuta behoorde tot de Amazigh (Berber), een etnische groep afkomstig uit Noordwest Afrika, en hij leerde al heel jong voor jurist en rechter. Op 21 jarige leeftijd verliet hij alleen en op een ezel zijn geboorteplaats Tanger, Marokko om op pelgrimstocht naar Mekka in Saoedie Arabië te vertrekken. Gefascineerd door wat hij zag en leerde zette hij zijn ontdekkingstocht voort en bezocht en leefde in ondermeer hedendaags Iran, Yemen, Tanzania, Oezbekistan, India, Indonesië, China, Turkije, Mali, and Spanje.

Hij had belangstelling voor alle aspecten van deze landen, van de geschiedenis, de samenleving, de economie en politiek en het dagelijks leven en gebruiken van de bevolking, van uitvindingen, architectuur en kunst tot aan bomen, dieren en natuurlijke bronnen. Hij deed verslag van de noord-zuid stroming van de Nijl rivier, de strikte wetgeving tegen diefstal in Turkije, de hoge kwaliteit van het textiel en de florerende economie van Mogadishu in Somalië. Hij vertelde over de schoonheid van de parels in Sri Lanka, de rechtvaardigheid en objectiviteit van de rechtbanken en de zoutwinning in Mali, en de enorme omvang van de kippen en schepen en de precisie van de portretkunst in China. Ook deed hij verslag van een paleis opgetrokken uit koraalsteen en het stromend water binnenshuis en de nauwkeurige stadsplanning van Kilwa in Tanzania, de wrede kou in de Hindu Kush bergen van Afghanistan/Pakistan, en de edelmoedigheid van de bevolking van Damaskus in Syrië.

Ibn Battuta’s persoonlijke ervaringen waren al even uiteenlopend en buitengewoon als de plekken die hij bezocht. Hij ontmoette bijna 60 heersers en honderden andere hoogwaardigheidsbekleders, studeerde met Soefi heiligen en rechtsgeleerden, trouwde meerdere vrouwen en verwekte vele kinderen. Hij werd aangevallen en van alles bestolen door rovers, bijna onthoofd door een koning en overleefde oorlogen en opstanden en verdronk bijna in een zinkend schip. Een gedetailleerd verslag van zijn avonturen heeft de titel “Rihla”, of “Reizen”.