Nederland betaalt honderden miljoenen aan uitkeringen in het buitenland. Opzeggen van een verdrag met Marokko kan iets helpen. Het blijft een druppel op de gloeiende plaat.

Nederland exporteert jaarlijks voor vele honderden miljoenen aan uitkeringen naar het buitenland. Voor het overgrote deel gaat het om AOW-uitkeringen van mensen die in Nederland zijn geboren en opgegroeid en soms al meer dan een halve eeuw geleden zijn vertrokken.

Bij de invoering van AOW in 1957 werd dat voor lief genomen. Voor veel kleinere, maar nog steeds aanzienlijke bedragen exporteert Nederland uitkeringen van immigranten, hun kinderen en nabestaanden naar het buitenland, vooral naar Turkije, Marokko en Suriname.

Uniek
Ook dat werd aanvankelijk gewoon gevonden of voor lief genomen. Daarbij speelde een centrale rol, dat ervan werd uitgegaan dat immigranten op die manier geen reden hadden om in Nederland te blijven en ook op andere elementen – zorg, huisvesting – van de verzorgingsstaat te leunen.