Mohamed Agnaj, vijftiger, advocaat en lid van het verdedigingscollectief zegt dat het proces tegen de Riffijnse activisten een politiek proces was.

De advocaat zegt dat het proces deze stempel heeft gekregen doordat de regering middels een verklaring de Riffijnse activisten in verband bracht met separatisme, en ook door de speech van de koning die zei dat de ordetroepen enkel hun werk hadden gedaan om de openbare orde te handhaven.

“Dit zijn redenen die het proces een politiek tintje heeft gegeven en zelfs zaken in gang heeft gezet voor het proces van start ging, zoals het afluisteren van telefoongesprekken van activisten en dit 6 maanden voor de arrestatie van #Zafzafi.”

Hij vervolgde:” het proces is dan ook in een ongelooflijk snel tempo afgehandeld. De onderzoeksrechter heeft de procedures en de onderzoeken gedurende 140 zittingen gespreid over 2.5 maand afgewerkt, en daar komt bij dat 85 hoorzittingen in de rechtbank over slechts 9 maanden gehouden werden. Dit zorgde uiteraard voor enorme druk op de activisten en de verdediging, maar ook op de rechtbank.”

Wat betreft het incident rond de vrijdagspreek… Nasser heeft de imam NIET onderbroken. Hij bevond zich namelijk buiten de moskee. Het is na het protest van de moskeegangers, naar aanleiding van de inhoud van de preek van de imam, dat hij naar binnen ging.

Agnaj is er ook van overtuigd dat de autoriteiten de situatie op duizend en één manieren kon oplossen, als ze vond dat er echt sprake was van het verstoren van de openbare orde. Ze kon namelijk de situatie tot rust laten komen en dan de betrokkene dagvaarden in overeenstemming met de geldende juridische procedures, in plaats van hem op die manier te arresteren wat geleid heeft tot escalatie van de situatie en de arrestatie van honderden demonstranten. Zafzafi heeft namelijk geen gedrag vertoond dat zijn arrestatie rechtvaardigt!

Tijdens een persconferentie vorige week benadrukte de advocaat dat een oplossing enkel kan gevonden worden via politieke weg:” Wij zijn voor elke oplossing die een einde kan maken aan deze soap…een soap die nooit dit discours had mogen hebben.”

Als laatste zei hij nog:” de voortdurende spanning in de Rif is in niemands belang. Deze zaak zou geen keerpunt mogen zijn naar de jaren waarvan we dachten die achter ons gelaten te hebben, en daarom is het vinden van een oplossing in het belang van het hele land en niet alleen in het belang van de activisten van de Riffijnse Volksbeweging.”

Noureddine Adherbal