Door: Yildirim, Evrim

Als Washington besluit om Syrië aan te vallen, zal dit van beperkte omvang en duur zijn. Het zal dienen als straf voor het vermeende gebruik van chemische wapens. Indien de aanvallen het regime verzwakken en jihadisten de resulterende machtstijd winnen kan het conflict verder escaleren.

Afgelopen zondag waarschuwde President Assad, dat als President Obama besluit Syrië aan te vallen, dat Syrië zal terugslaan.
Assad voegde hieraan toe dat Amerika en haar bondgenoten elk actie kunnen verwachten, en dat de tegenreactie niet perse van het regime zou komen. ‘In het midden oosten, heb je verschillen partijen, verschillen ideologieën en geloven die het bewind van Assad ondersteunen.

Boze tongen beweren dat Iran Syrië en Hezbollah een gezamenlijk antwoord voorbereiden.
Maandag op een persconferentie maakte de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken John Kerry een retorische opmerking: Assad kan een aanval voorkomen. Hij kan al zijn chemische wapen ‘tot het laatste onderdeel’ binnen een week aan de internationale gemeenschap overdragen’ en het ingrijpen kan worden vermeden. Maar dat is niet mogelijk en dit zal het regime toch niet doen, aldus John Kerry.

Het geopolitieke schaakspel rond Syrië.

Maar natuurlijk dacht de Russische Minister van Buitenlandse zaken Lavorv, dit is de mogelijkheid om een aanval te voorkomen. De Russen grepen hun kans en kwamen met het volgende voorstel richting Damascus: Syrië levert haar chemische wapens in bij de VN en deze zal zorgen voor de verdere vernietiging, en het verdrag op het verbod op chemisch wapen moet worden ondertekend. Het Syrische regime ging onmiddellijk akkoord zonder verdere onderhandeling over het voorstel.

Duitsland, het Verenigde Koninkrijk en VN baas Ban Ki Moon reageren gematigd positief op de laatste ontwikkelingen.
Kerry voegde daaraan toe dat hij hoopt dat Syrië zich zal houden aan wat het beloofd heeft. Obama reageerde eveneens gematigd positief over het Russische plan om zo een militaire ingrijpen in Syrië te voorkomen, maar wil wel graag vasthouden aan de mogelijkheid voor een aanval.

De stemmingen voor een militaire aanval in het Amerikaanse Senaat en Congres zijn uitgesteld om het Russisch-Syrisch plan een kans te geven.