De gemeente Venray sluit het Marokkaans gemeenschapshuis aan de Beukenlaan. De bezoekers veroorzaken teveel overlast in de buurt.

Overlast
Daarom moet het activiteitencentrum voor 3 maanden dicht. Het centrum veroorzaakt geluidsoverlast en bezoekers geven omwonenden een onveilig gevoel doordat ze in groepjes rond het centrum hangen. Dat levert ook zwerfafval op.

Onbehoorlijk bestuur
Volgens de gemeente is er ook sprake van onbehoorlijk bestuur. De mensen die de stichting leiden zouden niet in staat zijn om voor orde en rust te zorgen rondom het gebouw. De gemeente subsidieert de Marokkaanse stichting en is eigenaar van het gebouw.

Reactie bestuur
Het bestuur van de stichting is teleurgesteld door sluiting. Ze zegt dat ze niks kan doen aan de incidenten die zijn gebeurd. Voor het exploiteren van het activiteitencentrum is ze afhankelijk van de steun uit de Marokaanse gemeenschap van Venray. Ze hoopt dat het centrum na drie maanden weer open kan