Belgische minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), en zijn Marokkaanse collega Mohamed Auajjar hebben dinsdag in Marrakesh een intentieverklaring ondertekend voor een betere samenwerking tussen beide landen bij inbeslagname en verbeurdverklaring. Zo meldt de minister.

Een werkgroep, die drie keer per jaar samenkomt, moet binnen het jaar voorstellen formuleren om tot inbeslagnames over te gaan. De eerste bijeenkomst staat gepland in mei in Rabat. Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding zal magistraten uit Marokko opleidingen geven over inbeslagnames.

Inbeslagname en verbeurdverklaring zijn uitermate belangrijk in de buitgerichte aanpak dat misdaad niet mag lonen, aldus Geens. Zonder deze intentieverklaring kan er vandaag enkel tot inbeslagname worden overgegaan als er sprake is van terreur of corruptie. Marokko is het vierde land in de toplanden waar België mee samenwerkt voor justitiële en politionele doeleinden.

Sinds 2013 zijn er 70 rechtshulpverzoeken gericht aan Marokko over drugs en 36 rechtshulpverzoeken over het witwassen van geld, vaak gelinkt aan drugsmisdrijven. Gezien er geen verdragsbasis bestaat om inbeslagname te verrichten voor dit soort misdrijven is er geen enkel van deze dossiers een inbeslagname geweest in Marokko.

Marokko heeft net een zeer grote justitiehervorming achter de rug waarbij de overheid duidelijk actie heeft ondernomen om corruptie tegen te gaan. In die filosofie past het dat misdaad niet kan lonen. Wanneer twee staten overgaan tot succesvolle inbeslagname komt dat beide staten ten goede. De opbrengst van de inbeslaggenomen goederen moet immers verdeeld worden tussen beide staten. “Het is in het belang van zowel België en Marokko om gevolg te geven aan deze intentieverklaring”, licht minister Geens toe.

Door Belga