DEN HAAG – Het nieuwe kabinet stopt de registratie van de tweede nationaliteit van mensen in het bevolkingsregister. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft dat vrijdag na de ministerraad gezegd.

Tot nog toe werd van kinderen uit een gemengd huwelijk automatisch ook de tweede nationaliteit opgeschreven. Een kind met eenMarokkaanse en een Nederlandse ouder, had daarmee ook de Marokkaanse nationaliteit, ook als ouders dat niet wilden.

Dat automatisme verdwijnt nu. Ouders kunnen de tweede nationaliteit van hun kind ook alsnog laten schrappen.