Het is nog niet officieel maar volgens verschillende bronnen heeft de militaire dienstplicht in Marokko geen betrekking tot Marokkanen in het buitenland.

Een verklaring van het Koningshuis meldde in augustus dat de dienstplicht in Marokko werd heringevoerd en dat alle Marokkanen tussen 19 en 25 jaar zouden worden opgeroepen. Er werd echter niet vermeld of dat ook het geval was voor Marokkanen die in Nederland, België of nog Frankrijk wonen en de dubbele nationaliteit hebben.

De ambassade van Marokko in Parijs weigerde daar een duidelijk antwoord op te geven. Een bron van de ambassade vertelde wel aan Franse media dat “de militaire dienstplicht naar verwachting enkel betrekking zal hebben tot jongeren die in Marokko wonen, net zoals dat voor de afschaffing van de dienstplicht 12 jaar geleden het geval was”.

In Marokko werden tot 2006 enkele jonge mannen tussen 20 en 35 jaar opgeroepen. Jonge vrouwen tussen 20 en 27 jaar die nog niet getrouwd waren en geen kinderen hadden, mochten op vrijwillige basis het leger in.

Volgens de nieuwe tekst zullen nu alle jongeren (vrouwen en mannen) tussen 19 en 25 jaar worden opgeroepen voor een periode van 12 maanden. De jongeren zullen een militaire opleiding krijgen en wapens en legeruitrusting leren gebruiken. De jonge militairen zullen ook aan structurele projecten in het land meewerken en een professionele opleiding krijgen.