In de videoclip, die is gepost op de sociale website YouTube, waarin de genaamde Farida Houdou, een zus van een van de gedetineerden in het kader van de protesten in Alhoceima waarin ze in het Europees Parlement beweerde ze dat de directeur van de lokale gevangenis van Ain Sbaa 1 in Casablanca en zijn stafleden “de gevangenen martelden en mishandelden, hen van vergiftigd water en medicijnen voorzagen en hun familieleden met verkrachting bedreigden.”
In reactie op deze aantijgingen legt de Algemene Directie van de gevangenisadministratie en re-integratie de nationale en internationale publieke opinie het volgende:

Deze beschuldigingen zijn vals, aangezien de gevangenisdirecteur en de ambtenaren die verantwoordelijk zijn in de genoemde penitentiaire instelling de gevangenen nooit hebben mishandeld of gemarteld.

Integendeel, ze worden op een verantwoorde manier behandeld, waar ze detentievoorwaarden krijgen die voldoen aan de voorwaarden conform de nationale wettelijke vereisten, minimumnormen voor de behandeling van gevangenen en met respect voor hun fysieke en psychische integriteit. Het gevangenisbestuur heeft de betrokken gevangenen ook in staat gesteld te profiteren van medische ondersteuning zowel binnen als buiten de gevangenis, en hun medische dossiers zijn daar het bewijs van.

In dit verband moet worden opgemerkt dat de gedetineerden in het kader van hun gerechtelijke procedure profiteren van het bezoek van hun advocaten, en elke week hun proces bijwonen bij de bevoegde rechtbank. Als deze gedetineerden daadwerkelijk mishandeld werden, zouden ze dat aan hun advocaten vertellen en publiekelijk klagen tijdens de rechtszaak.

Met betrekking tot de beschuldigingen dat de administratie van de gevangenisinstelling ervan werd beschuldigd dat ze vergiftigd water en medicijnen aan de betrokken gevangenen hadden geleverd, deze zijn absurd en ongeloofwaardig. Als deze stoffen daadwerkelijk vergiftigd waren, zou dit de dood tot gevolg gehad hebben.

Met betrekking tot de beschuldigingen van verkrachting. De gedetineerden profiteren van wekelijkse familiebezoeken en hebben nooit een klacht tegen de betrokken functionarissen ingediend. De Nationale Raad voor de Rechten van de Mens, een nationale instelling voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten, is actief en direct betrokken bij het organiseren van bezoeken van de families van de gedetineerden.

Hoewel het Gevangeniswezen deze absurde, tendentieuze en onaanvaardbare beschuldigingen krachtig veroordeelt, bevestigt het zijn sterke betrokkenheid bij het respecteren van de waardigheid en de rechten van de gedetineerden, zoals ook de andere gedetineerden in de verschillende gevangenissen in het Koninkrijk. Het Gevangeniswezen is toegewijd aan de strikte toepassing van de wettelijke vereisten die van toepassing is, om de veiligheid van de gevangenisinstellingen en de veiligheid van hun gedetineerden te waarborgen