Saadeddine El Othmani hoofd van de Marokkaanse regering, heeft op de aanbevelingen van de nationale raad voor de mensenrechten CNDH over het recht op abortus gereageerd.

“Koning Mohammed 6 heeft hierover een beslissing genomen. En de Marokkanen hebben een consensus gevonden over het onderwerp. Sommigen willen vandaag de teller terug op nul brengen, wat niet kan.”, aldus El Othmani.

Met andere woorden: de islamitische partij aan de macht zal nooit de abortus goedkeuren en toestemming geven aan vrouwen om een einde te maken aan een ongewenste zwangerschap zonder goede reden.

De Premier verklaarde tevens dat zijn partij zich hield aan het islamitische referentiekader en aan wat als juist wordt beschouwd. Hij bevestigde wel dat een nationale dialoog aan de gang is over