Dinsdag vond een controverse plaats in de Tweede kamer (van Marokko). De aanleiding hiervoor is een door PAM vertegenwoordiger gestelde vraag in Tamazight aan de Minister van Tewerkstelling en Sociale Zaken. De vraag had betrekking op de wijziging van het sociale zekerheidsverdrag ten behoeve van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. De Fractievoorzitter van PAM, Aziz Ben Azzouz, verklaarde de keuze om de vraag in Tamazight te stellen tijdens het mondelinge “vragenuurtje” uit het feit dat de betreffende vraag van belang is voor een groot deel van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland die Tamazight spreekt, en de Minister zelf spreekt ook Tamazight. De Minister heeft overigens de vraag beantwoord in Tamazight en in het Arabisch.

Uit het oogpunt van orde is de PJD-Fractie van mening dat, zo lang er geen wetgeving is voor de afbakening van het gebruik van het Tamazight, het gebruik daarvan alleen bedoeld is om elkaar te overtroeven en wanorde te creëren.

De Fractie van de Istiklalpartij benadrukt via zijn lid, de heer Abdeslam El Lbar, dat niemand bang is voor het Tamazight en vraagt om zorg te dragen voor de vertaling, volgens hem een noodzakelijke voorwaarde, om juist Tamazight te eren.

Aan de andere kant ziet Abdelhamid El Fatihi, lid van de socialistische fractie, dat het probleem niet zo zeer het gebruik van Tamazight is. Het probleem is volgens hem hoe lang het duurt voordat er een totaal plan komt voor het gebruik van het Tamazight in openbare gelegenheden zoals onderwijs, zorg enz. Hij vraagt daarom spoed te zetten achter de invoering van het Tamazight-wetgeving. (Noot van de redactie: het gaat hier om de wetgeving die toegezegd is door Benkiran, waarin het gebruik van Tamazight en Arabisch in Marokko wordt geregeld.

Namens de vakbond CDT geeft mevrouw Touria Lahrach aan dat iedereen het recht heeft om Tamazight te spreken, zoals ook het recht is van alle Kamerleden om te begrijpen wat er gezegd wordt tijdens de zittingen. Dit is iets wat alleen opgelost kan worden door de vertaling.

De voorzitter benadrukte dat het gebruik van het Tamazight, als officiële taal in de grondwet opgenomen, niet tegengehouden kan worden. Hij gaf aan dat alles wat er gezegd is in de officiële behandeling van de kamer opgenomen zal worden.