De oorlogsretoriek en niets ontziende bombardementen van het westen in reactie op terreur IS, leidt tot verlies.

Al in het oude China, zijn ons inzichten verschaft door Sunzi of Sun Tzu in zijn meesterwerk ‘de kunst van het oorlogvoeren’ (The art of war). Deze inzichten en wijsheden m.b.t. oorlogvoeren lijken te zijn vergeten of in de wind te worden geslagen.

De generaal, schrijver en filosoof Sunzi leefde in de vijfde eeuw voor Christus in China, al wordt zijn bestaan betwist en beweren sommigen dat hij slechts een legende is. Hij heeft of zou het boek ‘kunst van oorlog voeren’ hebben geschreven naar aanleiding van de oorlog tussen Wu en Chu koninkrijken in het oude China. De koning van Wu gaf opdracht aan Sunzi om de dreiging van de grotere en machtiger koninkrijk Chu uit te schakelen. Ondanks het beduidend kleinere leger van Wu, slaagde Sunzi als generaal de in tienvoud grotere leger van Chu te verslaan. In zijn boek ‘Kunst van oorlog voeren’ verschaft hij ons belangrijke inzichten, die op de dag van vandaag stand houden.

Ken je vijand en ken jezelf.

Wie is IS, of beter gezegd, wat is IS en wat zijn hun beweegredenen? Is het religie? Is het de militaire bemoeienis, inmenging en handelen van het westen in het Midden Oosten? Is het misschien een combinatie van deze zaken? Is IS een reactie op het historisch handelen van het Westen? Er zijn vele theorieën over de motivatie van deze terreurgroep. We ontkomen er niet aan, deze vragen eerst helder te beantwoorden. Zolang wij -het westen- deze vragen niet beantwoord krijgen, is een oorlog bij voorbaat een mislukte. Oorlog voeren en winnen door militair ingrijpen is volgens de grootmeester Sunzi niet het ultieme doel. Dit kost teveel slachtoffers en teveel geld en ondermijnt op den duur de moraal om te vechten. De Vietnam oorlog is hier een uitstekend voorbeeld van. Het ultieme doel is om je vijand te bewegen niet te vechten, geen oorlog te voeren.

Vermijd de kracht van de vijand.

Religie is een krachtig instrument gebleken bij mobilisatie voor fysieke strijd. Om je manschappen en achterban te motiveren tot deelname aan een oorlog is deze door de geschiedenis heen een beproefd systeem gebleken. Kruistochten, fysieke islamislam’. Dit is een verloren zaak.

Vermijd zoveel mogelijk onschuldige slachtoffers en handel nooit impulsief en uit wraak. Oorlog voeren is volgens Sunzi een denkgevecht. Dit dient dus rationeel te worden benaderd. Er zijn velen, die nu, na de verschrikkelijke terreuraanslagen in o.a. Parijs, oproepen tot verregaande maatregelen en een enkeling die zelfs oproept tot alles wat Islamitisch getypeerd kan worden aan te vallen. Hetzij verbaal, hetzij fysiek. Ook de nietsontziende bombardementen in Serie zijn een vorm van blinde wraak, waarbij veel onnodige onschuldigen vallen zoals kinderen op scholen. Dat slachtoffers in oorlog vallen is onontkoombaar, maar je zou verwachten dat met de voorhanden zijnde technologie, dit soort slachtoffers voorkomen kunnen worden. Uiteindelijk zullen dit soort acties slechts resulteren in nog meer polariserende verhoudingen en drijven velen in de richting van de vijand. Is dit o.a. niet een reden geweest voor vele Seriëgangers geweest om af te reizen naar ‘het kalifaat’?

Religie is een instrument dat door IS wordt gebruikt om legitimatie te geven aan scharen fans, om daadwerkelijk tot handelen over te gaan. Echter, is dit niet de enige reden en mensen die alles afschuiven op de islam, zijn struisvogels of zijn blind. Er ligt een taak voor ons -het westen- om helder te krijgen wat deze redenen achter de motivatie van IS zijn. Pas als je weet wie of wat IS is, en dan bedoel ik niet wie er achter zit zoals vele complottheorie aanhangers die vraag belangrijk schijnen te vinden, kun je er adequaat en gepast op reageren.