In Marokko werd begin deze week besloten om de militaire dienstplicht opnieuw in te voeren. Maar of Marokkanen in het buitenland ook betrokken zijn blijft onduidelijk.

Volgens de nieuwe wet die in oktober door het parlement zal worden gestemd, moeten alle Marokkanen tussen 19 en 25 jaar één jaar in het leger dienen, ook vrouwen maar enkel op vrijwillige basis. Of mensen met een dubbele nationaliteit daar ook onder vallen, blijft onduidelijk.

De wet, die werd goedgekeurd door Koning Mohammed VI, zal onmiddellijk in werking treden. Voor jongeren die hun dienstplicht niet vervullen voorziet de tekst een gevangenisstraf.

In het verleden gold de dienstplicht niet voor wereld-Marokkanen. Deze werd in 2006 via een koninklijk decreet afgeschaft.