De patstelling ​​tussen de Nationale Raad voor de Rechten van de Mens (CNDH) en het overkoepelend orgaan voor Marokkaanse gevangenissen (DGAPR) houdt voorlopig aan.

DGAPR beschuldigd CNDH van sympathiseren met de Hirak-gevangenen in een recent rapport na onderzoek naar de gang van zaken in zes Marokkaanse gevangenissen, meldt dagblad Al Massae. Het onderzoek van CNDH kwam nadat Hirak-gedetineerden beschuldigen het slachtoffer te zijn van martelingen door gevangenisautoriteiten.

Een delegatie van CNDH en een medisch onderzoeker hebben 7 en 8 november zes penitentiaire inrichtingen bezocht. De zes gevangenissen herbergen overgeplaatste Hirak-gedetineerden. Ondanks dat CNDH in haar rapport verklaarde geen sporen van martelingen te hebben waargenomen, werd in het rapport wel gesproken over de betreurenswaardige staat van de isoleercellen in de gevangenissen. Zo zouden de isoleercellen geen verlichting en ventilatie hebben. Ook bevestigde het rapport een fysieke confrontatie tussen twee Hirak-gedetineerden en gevangenisbewaarders en benadrukte dat de twee gevangenen daar blauwe plekken aan hebben overgehouden.

74927895 144471713560191 8181687977601138688 n

DGAPR is boos dat in het rapport van CNDH enkel wordt gesproken over de ‘blauwe plekken’ van de Hirak-gedetineerden en niet over de medische behandeling die de gevangenisbewaarders moesten ondergaan na de fysieke confrontatie met de gedetineerden. De gevangenismedewerkers werden aan hun verwondingen behandeld in het openbaar ziekenhuis in Fez, en kunnen dat aantonen middels een doktersverklaring. DGAPR betreurt dat CNDH niet ook heeft gekeken naar de rechten en het welzijn van de ambtenaren.

75289374 144471730226856 5451751543869014016 n

De gevangenisdirectie is verontwaardigd dat CNDH in haar rapport niet heeft meegenomen dat het ging om een confrontatie tussen gevangen en gevangenisbewaarders en niet om een ruzie tussen twee “gewone mensen”. Voor DGAPR wijkt de relatie tussen gevangenisfunctionarissen en gedetineerden af van de normale sociale relaties en interacties in de buitenwereld. “Gevangenen moeten geen grote mond hebben en zich niet verzetten tegen bevelen van gevangenismedewerkers”.

76681720 144471756893520 1381624995540631552 n

March