Door: Said El Haji

Ik wil het hebben over de pornificatie van de wereld. Wat een bevrijding dat is. En wat een duisternis als je het ontbeert.

Alle mannen kijken porno en dat is maar goed ook. Ik geloof dat porno bijdraagt aan de emancipatie van de vrouw. Zonder porno zou de man de vrouw keihard onderdrukken om te laten zien wie de baas is. De meeste vrouwen snappen dat niet. Ze zijn meer van de romantiek. Ze vinden porno smakeloos, barbaars, ontluisterend. Dat is het natuurlijk ook. Maar mannen vinden het lekker. Mannen zijn onderdrukkers, verkrachters, plunderaars.

In 2004 kwam Mel Gibson met een pornofilm uit: The Passion of the Christ. Centraal staat het lijden van Christus. Dat wordt ons expliciet getoond in de vorm van geteisterd mensenvlees, twee uur lang. Wat is het expliciet tonen van geteisterd mensenvlees anders dan porno?
Zou Mel Gibson porno kijken? Ik denk het wel, maar te weinig.
In de jaren ’90 verschenen op de stranden van Tanger (Marokko) groepen mannen die anders waren dan het doorsnee strandpubliek. Ze droegen djellaba’s en grote baarden. Te midden van de badgasten gingen ze staan bidden. Het waren onaangekondigde demonstraties met geen ander doel dan mensen van het strand te jagen. Bidden is de blik naar binnen keren, contemplatie, maar wat zij deden was helemaal niet de blik naar binnen keren. Wat zij deden was voor de kick, zoiets als op klaarlichte dag in de open ruimte gaan liggen ketsen en dan zien wat ervan komt. Ontluisterend is het. En ontluistering is porno.
Zouden deze bebaarde mannen porno kijken? Ik denk het wel, maar gecompliceerd. De Arabische geschiedenis is één groot Oedipuscomplex. Een aaneenschakeling van onderdrukking en rebellie, van vader- en kindermoord, van impotentie en viriliteit, van aantrekken en verstoten.
Kent u de mythe van Oedipus nog? Hierin komt een raadselachtig wezen voor, de Sfinx. Dit even geile als monsterlijke dier terroriseert de stad Thebe met een raadsel. Welk schepsel loopt ‘s ochtends op vier, ‘s middags op twee en ‘s avonds op drie benen? Iedereen die het raadsel niet raadt, gaat eraan. Maar Oedipus kijkt naar zichzelf en zegt: de mens. Zo bevrijdt hij Thebe.
De vrijheid van de mens ligt dus besloten in de erkenning dat hij menselijk is. Het komt erop aan zijn lusten niet te onderdrukken maar zo goed mogelijk te kanaliseren. Kortom, porno kijken. Wat is porno anders dan geweldloze plundering?
De Egyptische salafist en ex-Taliban Murgan Salem al-Gohary kijkt, helaas, geen porno. Hij is een gewelddadige plunderaar. Hij roept op tot de gangbang van wereldberoemd cultureel erfgoed, tot de vernietiging van de Sfinx te Giza. Dat deed hij 10 november jl. op de Egyptische televisie. Meneer Al-Gohary heeft een reputatie hoog te houden. Toen hij nog bij de Taliban zat, heeft hij ook meegedaan aan de gangbang van de Boeddhabeelden in de Afghaanse Bamyanvallei. Daar is weinig meer van over. We hebben het dus over iemand die niet alleen in woord maar ook in daad choqueert. Ik vind het bijzonder treurig te zien dat mannen mooie dingen kapotmaken in plaats van porno te kijken. Het naakte feit is namelijk dat de Sfinx kapot moet omdat meneer Al-Gohary geen porno kijkt.