De gehele geschiedenis kent talloze miskende helden die meer erkenning en waardering verdienen. Vijf opmerkelijke Amazigh personen, waarvan wij geloven dat zij de grootste impact hebben gehad op de wereldgeschiedenis, hebben wij nader bekeken.

Lucius Apuleius
( c.123/125- c.180) was een Numidische schrijver van proza en filosoof, die in Noord Afrika, in het Romeinse rijk leefde en vooral wordt herinnerd als de schrijver van karakteristieke en ontuchtige roman, Metamorfoses, ook wel bekend als De Gouden Ezel. (Aussinus Aureus)

Terence Terentius
1 vKHDPvU1UuXvs4ePM174Vg

( geboren 125 voor Christus, in Carthago, Noord Afrika, nu Tunesië, overleed 159? ,voor Christus in Griekenland of op zee) was één van de grootste schrijvers van komische drama’s in het Romeinse Rijk en was de auteur van zes strofige kluchten die model stonden voor het zuivere Latijn. Terence’s toneelstukken vormen de basis van de moderne zedenkomedies

De Heilige Augustinus van Hippo
augustinus 200 HR philippe de champaigne

De heilige Augustinus of ook wel genoemd de heilige Augustinus van Hippo, originele Latijnse naam Aurelius Augustinus ( geboren 13 november 354 na Christus in Tagaste, Numidië ( nu Souk in Algerije) overleed op 28 augustus 430 in Hippo Regius (nu Annaba, Algerije), feestdag 28 augustus, Bisschop van Hippo van 369 tot 430, één van de Latijnse Kerkvaders en één van de vormgevers van de Kerk en waarschijnlijk één van de meest belangrijke Christelijke denkers na Paulus, Augustinus toepassing van het klassieke denken op de christelijke leer leidde tot een theologisch systeem met veel macht en blijvende invloed. Zijn talrijke geschriften, waarvan ‘Belijdenissen’ en ‘De stad van god’ de belangrijkste zijn, hebben de Bijbel exegese gevormd en hebben mede de basis gelegd voor een groot deel van het middeleeuwse en moderne christelijke gedachtegoed.

Averroes (Ibn Rushd)
645x344 ibn rushd the scholar who forged the knowledge of east in west 1544995955809

Averroës ook wel Inbn Rushd genoemd werd in 1126 in Cordoba( Spanje) geboren en kwam in 1198 te overlijden in Marrakech. Hij was een Noord Afrikaans jurist, natuurkundige, astronoom en een productief schrijver, wiens interpretaties van Aristoteles een belangrijke bron vormde voor het begrijpen van die denker gedurende de 13e en 14e eeuw. Een terugkerend thema in zijn werk is dat er geen onverenigbaarheid is tussen geloof en filosofie als beide op de juiste wijze begrepen worden.

Armen Firman
download

Armen Firman staat ook bekend als Abbas Ibn Firnas ( 810-887 na Christus) was een universalist; uitvinder, natuurkundige, chemicus, ingenieur, vliegtuigbouwkundige, Andalusische musicus en Arabisch talige dichter van Amazigh afkomst, Armen staat bekend als een van de eerste ontwerpers van de luchtvaarttechniek en de principes van vliegen.