Het christendom ontstond in de 1e eeuw na christus en verspreidde zich over Noord Afrika gedurende de laat 1e eeuw en begin 2e eeuw na christus. Wat betekent dat Noord Afrika wellicht eerder het christendom praktiseerde dan grote delen van Europa.

Als we over de evolutie van het christendom  in Noord Afrika, – Tamazagha-  spreken, is deze niet volledig als we het niet hebben over beroemde Aamzigh personen die een belangrijke invloed hadden op het christendom als religie.

In onderstaande lijst worden de 10 belangrijkste Amazigh personen beschreven, wiens acties en bijdragen een blijvende en grote invloed hadden en hebben op de generaties die daarop volgden.

Paus Victor I

Hij was de eerste bisschop van Rome en een paus van Amazigh herkomst, geboren in 189 na christus in de Romeinse provincie van Noord Afrika.

Paus Miltiades

Ook bekend als Melchiades de Afrikaan, was Paus van de katholieke kerk in Noord Afrika van 311 tot zijn dood in 314.

Paus Gelasius I

Hij was de derde en laatste Bisschop van Rome met een Amazigh/ Berber achtergrond in de katholieke kerk.

De heilige Monica

Geboren in 322 in Numidia ( een oud Amazigh/Berber Koninkrijk, zij stond ook wel bekend als Monica van Hippo(de naam van de stad Annaba in Algerije onder de Romeinen) en was een vroeg christelijke heilige en de moeder van Sint Augustinus van Hippo.

Sint Augustinus van Hippo

Geboren in 430 was een Romeinse Afrikaan en een vroeg christelijke theoloog en filosoof afkomstig uit Numidia, wiens geschriften de ontwikkeling van het westelijke christendom beïnvloedde en hem als zodanig tot een van de belangrijkste kerkvaders van het westelijke christendom maakte.

Sint Alypius van Thagaste

Hij was bisschop van ‘de zetel van Tagaste’ ( Souk Ahras in Algerije). De bouw van het 1e klooster in Afrika, staat op zijn naam. Daarnaast was hij gedurende zijn hele leven bevriend met Augustinus van Hippo.

Faustus van Mileve

Was een Manichaean  bisschop in de vierde eeuw. Hij kwam uit Milevis, Numidia( M’lila, Algerije) Afkomstige uit een arm, boeren gezin, verwierf hij een goede reputatie als leraar, prediker en debater.

Arius

Geboren in 256, was een Libische priester en asceet en priester in Baucalis Alexandria, Egypte. Zij leerstellingen over de aard van de godheid binnen het christendom, maakte hem tot het belangrijkste onderwerp van gesprek op het Concilie van Nicea.

Donatus Magnus

Geboren in Theveste (Tbessa in Algerije) staat ook bekend als Donatus van Casae Nigrae, en werd de leider van de schismatieke christelijke sekte die bekend stond als de Donatists in Noord Afrika. Men neemt aan dat hij rond 355 in ballingschap is overleden.

Tertullian

Was een productieve vroege Christelijke schrijver uit Chartago, een Romeinse provincie in Noord Afrika met een Amazig/Berber achtergrond, die een omvangrijk verzamelwerk van Latijns christelijke literatuur achterliet.