Libië: The Amazigh Constitutional Movement van de stad Yafran steunt de Amazigh beweging in haar streven om haar eisen in de concept grondwet opgenomen te krijgen en verklaarde deze als legitiem. In een verklaring van afgelopen zaterdag gaf de beweging te kennen dat zij uitziet naar elke vorm van onderhandeling die zich ten doel stelt consensus te bereiken en zo de stabiliteit en de opbouw van de staat te waarborgen.

Zij deden een beroep op de ’Constitution Drafting Assembly’ om haar verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot de landelijke eisen van de Amazigh, aldus de verklaring. The Amazigh van Libië hebben de verkiezingen over de grondwet geboycot, als protest tegen wat zij zien als het ondergeschikt maken van hun eis om hun moedertaal in de grondwet op te nemen.