De geldoverdrachten van Marokkanen in het buitenland naar het land van oorsprong zijn fors gedaald sinds het begin van de coronavirus epidemie. Een tegenvaller voor de staat, maar ook voor veel families in Marokko.

Wereld-Marokkanen die in de formele sector werken kunnen rekenen op hulp van de overheden en zo ook geld naar hun families in Marokko blijven sturen. Voor Marokkanen in het buitenland die in de informele sector werken is de situatie echter moeilijker.

Deze werknemers verdienen sinds het begin van de epidemie niets meer en hebben ook geen recht op een bijstand van de overheden in de gastlanden, met ernstige gevolgen voor henzelf, maar ook voor hun families in Marokko.

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zal het aantal werklozen in het beste geval naar 5,3 miljoen mensen stijgen tijdens de coronacrisis.

Marokkanen in het buitenland vormen de grootste inkomstenbron van Marokko, samen met het toerisme en de directe buitenlandse investeringen. Door de crisis zullen deze drie sectoren volgens een schatting van de CDG bank in Marokko, met 30 procent dalen in 2020, wat een verlies van 54,5 miljard vertegenwoordigt.