De beelden werden niet geverifieerd, maar zouden jonge Riffijnen betreffen aan wie Mohammed VI onlangs gratie verleende. Na hun vrijlating besloten de jongeren met een bootje naar Europa te vertrekken.

Toen ze in het bootje stapten gebruikten ze de slogans die tijdens de demonstraties in de Rif werden gehoord, waarin wordt opgeroepen tot meer sociale gerechtigheid, de vrijlating van alle vastgehouden Rif-activisten en de ontwikkeling van de Rif.

Mohammed VI had vorige maand ter gelegenheid van Eid ul-Adha 189 Riffijnse activisten gepardonneerd.

Vermeldenswaardig is dat tijdens de protestbewegingen tientallen jongeren al illegaal naar Spanje waren vertrokken en er politiek asiel hadden aangevraagd.