Vlaanderen gaat het huurcontract voor Daarkom, het Vlaams-Marokkaans Huis in de Wolvengracht, opzeggen en zoekt een nieuwe locatie in het centrum van Brussel. De vzw wordt ontbonden en vervangen door een nieuwe vereniging met de naam Daarna. De filosofie blijft echter onveranderd, zegt minister bevoegd voor Brussel Sven Gatz (Open VLD).

Daarkom Amazightimes

De knoop rond Daarkom is eindelijk ontward. Het groots aangekondigde Vlaams-Marokkaans Huis kwam nooit echt van de grond, verlamd door problemen met de huisvesting en het beheer. Na nieuw overleg met Anis Birrou, de Marokkaanse minister bevoegd voor Marokkanen in het buitenland, belooft Gatz nu een nieuw elan.

“We willen een frisse start nemen op een andere locatie”, klinkt het in een persbericht. “De Vlaamse overheid heeft het engagement genomen de bestaande huurovereenkomst, die nog liep tot januari 2021, op te zeggen om zo de doorstart van de samenwerking de nodige slagkracht te geven. De zoektocht naar een nieuwe locatie in hartje Brussel is volop aan de gang.”

Behalve de locatie verandert ook de structuur en de naam. “De bestaande organisatie, de vzw Daarkom (“Jullie Huis”), wordt opgeheven. Er komt een nieuwe vzw onder de naam Daarna (“Ons Huis”) op maat van de aangepaste werking.”
De filosofie van Daarna zal wel gelijkaardig zijn als die van Daarkom, stelt Gatz. “De kern van het verhaal draait meer dan ooit om het bevorderen en verstevigen van de ontmoeting, de dialoog en de culturele uitwisseling tussen de Vlaamse en Marokkaanse gemeenschappen”, klinkt het.

De nieuwe locatie zal waarschijnlijk een pak kleiner zijn, waardoor er meer geld overblijft voor activiteiten. De financiering van zowel Vlaanderen als Marokko blijft immers dezelfde. “Er wordt resoluut gekozen voor een actieve werking waarbij men zelf naar buiten treedt en als draaischijf functioneert door partnerschappen en coproducties met andere organisaties aan te gaan. Door de keuze voor partnerschappen en coproducties is het niet langer noodzakelijk over een eigen culturele infrastructuur te beschikken.”

Vlaanderen
De overgang zou tegen de zomer rond moeten zijn en beklonken worden met een nieuw samenwerkingsakkoord. “Na vlotte en constructieve onderhandelingen met collega Birrou, kijk ik uit naar deze nieuwe Vlaams-Marokkaanse samenwerking die zichtbaar zal zijn in heel Brussel en de rest van Vlaanderen”, aldus Gatz.

“Ik heb er alle vertrouwen in dat ons nieuw samenwerkingsakkoord de komende jaren de banden van vriendschap en wederzijds respect tussen Vlaanderen en Marokko zal versterken”, zegt Birrou.