Verklaring

Het comité Mohsin Nederland is op 3 december jl. in Rotterdam bijeengeweest. Na een vruchtbaar overleg waarin de stand van zaken, ontwikkelingen en toekomst van de volksbeweging en de ontwikkelingen en voortgang rondom de kwestie Mohsin Fikri, zijn besproken heeft, het comité het volgende besloten:
1- Namelijk dat zij haar onvoorwaardelijke steun betuigt:
Aan de demonstratie die op 10 december ’16 te Brussel plaats vindt en roepen alle Riffijnen, Imazighen/timazighin en alle sympathisanten op, om massaal aanwezig te zijn om onze stem te laten horen.

2- Aan de commissie die de volksbeweging, zonder beïnvloeding van politieke partijen en ideologieën, leidt.’

3- Aan Nasser Zafzafi, die nu doelwit is geworden van vooringenomen journalisten die als doel hebben om de volksbewegingen te dwarsbomen.

4- Verder heeft zij uitgesproken de kwestie Mohsin Fikri en de Riffijnse problematiek op de voet te volgen. En deze kwestie voortdurend onder de aandacht te brengen in Nederland en Europa.
Opgetekend te Rotterdam op 3 december