De Nationale Raad voor de Mensenrechten (CNDH) vervoerde families van politieke gevangenen vanuit Al Hoceima naar Casablanca.
De Nationale Raad voor de Mensenrechten (CNDH) heeft de vertegenwoordigers van de families van de politieke gevangenen op de hoogte gebracht dat zij hun vervoer vanuit Al Hoceima naar de Oukacha-gevangenis in Casablanca niet langer zal verzorgen. Dit was een dienst die CNDH hun aanbood om hun reizen te vergemakkelijken voor de wekelijkse bezoeken van de gevangenen.

In een brief gericht aan de twee vertegenwoordigers van de families van Farid El Hamdioui en Mohamed Ahamjik, legt de CNDH de beslissing uit. Zij geven hierin aan dat in strijd met de overeenkomst die de families tijdens verschillende vergaderingen hebben gesloten om de omstandigheden van hun bezoek aan de politieke gevangenen te vergemakkelijken (het door de CNDH ter beschikking stellen van een bus voor familieleden en meer specifiek voor behoeftige gezinnen), het lokale comité van de CNDH in Al Hoceima geen lijst binnen de gestelde termijnen heeft ontvangen.

Het CNDH rechtvaardigt het besluit ook door het feit dat dit vervoer nu wordt gebruikt door “mensen die niet betrokken zijn bij het bezoek en geen familierelatie hebben met de gedetineerden”.

Het blijkt, volgens de CNDH, dat verschillende opmerkingen in deze richting zijn gemaakt door “ambtenaren die het dossier opvolgen”. De twee vertegenwoordigers werden ook uitgenodigd op een bijeenkomst op het CNDH hoofdkantoor op dinsdag 21 november, waarvan de agenda zal worden gewijd aan dit probleem.

HuffPostMaroc probeerde contact te leggen met de betreffende vertegenwoordigers om het onderwerp te bespreken, maar deze bleven onbereikbaar.