Het Catalaanse bestuur, de Generalitat, probeert in een recent gepresenteerd nota de zegen van Marokko te krijgen in het streven naar onafhankelijkheid. Dit doet de Catalaanse Generelitat door Marokko een leidende rol te beloven met betrekking tot Islam in het land en in het onderwijs van Tamazight en Arabisch. De nota opgemaakt voor de periode 2014-2017.

Lastig parket
Volgens critici krijgt Marokko deze rol toebedeeld van de Catalanen om Marokko deze voor zich te winnen. Vooralsnog stel de Marokkaanse regering zich namelijk uiterst bedenkelijk over de eventuele onafhankelijkheid. De onafhankelijkheid van de Catalanen steunen zou de roep naar onafhankelijkheid in het zuiden van Marokko namelijk ook lucht geven. Marokko stelde in het verleden aan de VN voor te werken aan autonomie in het gebied.

Referendum
Of de plannen van de Catalanen echter doorgaan hangt echter af van de uitkomst van het referendum op 9 november over de onafhankelijkheid. In Catalonië hebben niet alle 280.000 Marokkaanse Nederlanders stemrecht.