In Eindhoven is een netwerk opgezet om Marokkaanse ouders, vrijwilligers en professionals met elkaar te verbinden. De bedoeling is vooral dat de ouders zichzelf, elkaar en hun kinderen gaan helpen.

De gemeente zet in op de eigen kracht van haar inwoners, in het kader van het project Allemaal Opvoeders van het Nederlands Jeugdinstituut. Het doel is ervoor te zorgen dat Marokkaanse ouders meer en sneller gaan praten over de opvoeding van hun kinderen en dat met andere ouders of professionals. De gemeente ziet namelijk dat het binnen de Marokkaanse cultuur niet gebruikelijk is, wat een reden is voor het bovengemiddelde aantal kinderen van deze afkomst die hun school niet afmaken, overlast veroorzaken of in de criminaliteit belanden.

Aan de kant van de vrijwilligers en professionals is het daarom van groot belang dat ze de ruimte om te praten bieden. Dit ook door vragen over de opvoeding meteen te problematiseren. Om met de ouders in contact te komen zijn de volgende activiteiten bedacht:
•Het zogeheten Moedercomité wordt door een opbouwwerker van een welzijnsorganisatie ondersteund. “De moeders hebben eerst een cursus Triple P gevolgd. Zij komen nu regelmatig bijeen. Zo volgt een aantal moeders bijvoorbeeld een cursus terwijl een van de grootmoeders op de kinderen van de deelnemers past.”
•Er is ook een vadergroep. “De vaders (van verschillende nationaliteiten) voelen zich verantwoordelijk voor de kinderen in hun buurt. Eens in de twee weken voetballen de vaders met de buurtkinderen, ze zijn betrokken bij het zwerfvuilproject en houden de tuinen van ouderen uit de buurt bij. De opbouwwerker ondersteunt de vaders onder andere met de financiën.”
•In 2011 is een kindervakantieweek georganiseerd. Aanleiding waren de signalen van overlast door kinderen op de basisschool. Het idee was de vakantieweek te gebruiken om ouders te laten praten over de opvoeding en te leren om hun kinderen aan te spreken op hun gedrag.
•Verder zijn er twee debatten op opvoeden georganiseerd door een adviesbureau.