Er bestond onduidelijkheid over het verbod van de naam, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dit nu opgehelderd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in een bericht te kennen gegeven dat het niet verboden is om de naam Amnay te gebruiken. Dit naar aanleiding van mediaberichten dat een familie in het district Sidi Moumen, Casablanca, verboden werd de naam van een pasgeborene te registreren.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken beweert geen officieel verzoek hieromtrent te hebben ontvangen en dat het niet nodig is om de registratie van een naam van Amazigh-afkomst te verbieden, geeft het medium Bladi.net te kennen.

Op 9 januari ging een burger naar het kadaster in Sidi Moumen om te informeren naar de mogelijkheid om een pasgeborene met de naam “Amnay”  te registreren. De ter plaatse aanwezige medewerker diende een verzoek om advies in bij de daartoe bevoegde instanties.

De persoon in kwestie “keerde niet terug naar het kadaster om de administratieve stappen met de nodige documenten te ondernemen” en de voornaam Amnay ontving een positieve reactie omdat het “de wettelijke bepalingen niet schendt”, aldus de verklaring van het ministerie.