Het Marokkaanse volk maakt historische momenten spanningen mee die zowel politiek als sociaal economische van aard zijn. Hiervoor ligt een gevoel bij de bevolking van onderdrukking en onrecht ten grondslag. Het Marokkaanse politieke systeem draagt in deze de volledige verantwoordelijkheid voor het de afbraak en van de politieke, economische, sociale en culturele rechten.
Wat wij geconstateerd hebben sinds de ingang van de zogenaamde ‘nieuwe tijdperk’
– Verval van overheidsinstanties door uitzaaiing van corruptie in het systeem
– Een zorgwekkende beperking van de persvrijheid en aanhouding van verslaggevers om politieke redenen.
– Een ernstige daling van de koopkracht door prijsverhogingen van de basisbehoeften.
– Een volledige en ondemocratische overheersing van het Koninklijke apparaat op alle beleidsterreinen.

Gegrond op het bovenstaande eisen wij het volgende:
– Een hervormde grondwet die recht doet aan de parlementaire democratie en de wil van het volk.
– Ontbinding van regering en parlement en het instaleren van een overgangsregering die de (hervormings)eisen van het vol ten uitvoer brengt.
– Onafhankelijke en eerlijke rechterlijke macht
– De berechting van zij die zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie, machtsmisbruik en plundering van gemeengoed.
– Het officialiseren van het Tamazight naast het Arabisch en aandacht voor de specifieke kenmerken van de Marokkaanse identiteit, taal, cultuur en geschiedenis.
– De vrijlating van alle politieke gevangenen en openen van dossiers die zij aangekaard hebben.

– Een onmiddellijk integreren van werklozen in de beroepbevolking.
– Zorgen voor een fatsoenlijk leven voor de kosten van levensonderhoud te verminderen en het minimumloon
– Streven naar een eervol bestaan voor alle burgers met verbetering van de koopkracht en hanteren van het minimumloon voor elk.
– Stoppen met de militaire controle van de Rif en de vijandelijke houding naar deze.
– De onmiddellijke vrijlating van alle gevangenen van de protesten van de protesten van 20 februari en eisen een onpartijdig onderzoek naar de gebeurtenissen waaronder het ingrijpen van het politieapparaat landelijke en de eventuele (?) bemoeienis van partijen voor eigen politiek belang.
De beweging betreurt tevens het niet ingaan van de Marokkaanse regering op de eisen van de beweging de eerdere demonstraties en het bagatelliseren van de protesten de deze af te doen als rellen.