FRYSLâN – Begin 2009 protesteerden twintig Friese vrouwen met de voornaam Berber bij de Marokkaanse regering tegen het voornemen in Nederland wonende Berbers te verbieden hun kinderen een Berberse voornaam te geven. De actie krijgt een vervolg: donderdag 27 oktober wordt een delegatie van de Friese Berbers het eerste exemplaar van het Berberboek De bottenzoekers van auteur Tahar Djaout aangeboden.

De Friese Berbers waren verontwaardigd over het voornemen de Nederlandse Berbers te verbieden een Berbernaam te kiezen. Ze vroegen de Marokkaanse regering te respecteren dat Berbers, en zij alleen, de naam van hun kind kiezen. De brief ging ook naar Maxime Verhagen. De minister beloofde de kwestie aan te kaarten in het overleg van de Nederlandse en Marokkaanse ambtenaren van Justitie.
De actie
van de vrouwen krijgt nu een vervolg.
Athenaeum geeft een reeks van tien boeken uit van auteurs met een Berber-achtergrond. Donderdag 27 oktober presenteert de uitgeverij De bottenzoekers van Tahar Djaout. Berber Witteveen uit Blauwhuis, Berber Oosterhagen uit Heerenveen, Berber Kooi uit Achlum en Berber Hogendorp uit Nijmegen (toen uit Burgum) nemen het boek in ontvangst.