Op donderdag 4 april 2019 hebben Jean-Paul Janssens, voorzitter van het Directiecomité van de FOD Justitie, en zijn Marokkaanse ambtgenoot Lahkim Bennani, secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Vrijheden, het jongste actieplan tussen hun beide landen ondertekend.

Dit actieplan loopt tot 2021. Het bestrijkt een aantal thema’s waarvoor de Marokkaanse en de Belgische administratie goede handelwijzen zullen uitwisselen. De thema’s hebben onder andere betrekking op de gecentraliseerde organisatie van de inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen, het strafregister, de DNA-gegevensbanken en de gestandaardiseerde codificatie van misdrijven.

Ter herinnering: beide departementen van Justitie hebben dergelijke actieplannen sinds 2006.

Bron:hmustitie.belgium.be