Naar aanleiding van ’50 jaar migratie Turkije/Marokko’ brengt Het Belang van Limburg op dinsdag 29 april een speciale bijdrage uit. Hierin verzamelen we foto’s van Turkse en Marokkaanse families met 4 generaties: overgrootvader, grootvader, vader, zoon of overgrootmoeder, grootmoeder, moeder, dochter.

Elke familie kan gratis zo’n foto insturen op migratie@hetbelangvanlimburg.be. Deze foto’s moeten ten laatste op maandag 21 april in ons bezit zijn.
Welke info moet zeker bij de foto:

- gemeente waar de stamvader/moeder van de familie woont
- de namen van de 4 familieleden (voornaam en familienaam)
- leeftijd en beroep van de 4 familieleden
- stad/gemeente van herkomst in Turkije/Marokko
- enkele lijntjes familiegeschiedenis met jaar van aankomst in België of een leuke anekdote