De gemeenteraad van Ajdir, in de omgeving van Al Hoceima, heeft de afgelopen gemeenteraadsvergadering besloten om enkel zij die geregistreerd zijn in de gemeente de mogelijkheid hebben zich te laten begraven bij de plaatselijke begraafplaats.

De begraafplaats van Ajdir is in trek bij familieleden van overledenen in ook buiten Ajdir. Dit vanwege de schaarste van begraafplaatsen en ruimte. Vooral de inwoners van de stad Al Hoceima ondervinden problemen bij het vinden van ruimte op de begraafplaats. De begraafplaats van Al Hoceima in Tighanimin is recentelijk wel meer ruimte geschonken door een weldoener.

Mogelijk heeft krapte van ruimte op de begraafplaats van Ajdir ook te maken met dat er ook prominente personen zijn begraven. Hieronder valt Abdelkrim el Khattabi, de vader van de Riffijnse bevrijdingsheld Mohammed Abdelkrim el Khattabi en enkele andere familieleden.