Terwijl in de Algerijnse hoofdstad Algiers onderhandelingen plaatsvinden over de toekomst van Azawad (Noord-Mali) werd er ondertussen in Utrecht een ambassade geïnstalleerd in Utrecht. De ambassade is een project van New World Embassy. Zij hebben het doel om stateloze volkeren meer bekendheid te verzorgen en hun kwestie meer op de agenda te zetten. Hoewel de ambassade geen consulaire diensten verleent wordt het gezien als een erkenning van de Azawadiaanse Amazigh identiteit en volk.

Islamisten op de loer
Op de openingsavond werd de vertegenwoordiger van de afscheidingsbeweging MNLA (Mouvement National liberation Azawad) Moussa Ag Assarid al gauw aan kruisverhoor onderworpen over de eventuele samenwerking en/of relaties met terreurbewegingen in het gebied. Moussag Ag Assarid ontkende geïrriteerd en gaf aan dat er in het zelfde gebied gevochten wordt en dat MNLA, net als het Malinese leger, strijd levert tegen deze terreurbewegingen.

Franse kolonisator
Moussa Ag Assarid gaf aan Amazightimes open te staan voor onderhandelingen met Mali maar van plan te zijn Azawad onder controle te houden. Dat de ex-kolonisator Frankrijk daarbij geen steun verleent verbaast de woordvoerder niet. Volgens hem hanteert Frankrijk een ‘jacobitisch’ en unitair systeem op na waarbij enkel de nationale eenheid en het centraal gezag van belang zijn. De ex-voorzitter van CMA (Congress Mondial Amazigh) gaf aan dat de Fransen het gebied niet willen loslaten omdat zij nog steeds een koloniale ideeën op nahouden omdat ze op Europees niveau er economisch weinig toe doet.

Humanitair
Niet alleen op politiek vlak maar ook op humanitair vlak Heeft Azawad hulp nodig. Volgens zowel Moussa ag Assarid als Fathi ben Khalid hebben in Azawad vooral ouderen en kinderen het erg zwaar. MNLA zelf zou ook niet blij zijn met de verdeling van de hulpgoederen die via Mali moeten lopen. Zij verdenken de Malinezen hulpgoederen achterover te houden.

Lessen
Hoewel het Azawadiaanse volk een moeilijk periode doormaakt werden ze door publiek gecomplimenteerd over hoe ze lobbyen voor de oprichting van een eigen onafhankelijk land.

De ambassade staat tot 9 oktober open voor ontmoetingen over zelfbeschikking in verschillende landen. Hierbij kan ook verteld worden over de Azawadiaanse ervaring.