De Algerijnse politie heeft de directrice van the Amazigh World Congres (CMA) Karima Nait-Sid na haar aankomst op het internationale vliegveld van Algiers gearresteerd. De paspoort van Karima werd haar ontnomen en ze werd vastgezet zonder opgaaf van redenen. Dit liet zij weten in een haastig verzonden sms bericht naar de nieuwssite Siwel.

Van autonomie naar onafhankelijkheid
Karima is een Amazigh activiste die zich al jaren inzet voor de Amazigh zaak in vooral de Noord-Algerijnse regio Kabylie. Zij was daar verbonden aan de beweging voor autonomie in Kabylie (MAK). Zij vertegenwoordigde de beweging bij de Verenigde Naties. Uiteindelijk is Nait-Sid in 2015 tot directrice benoemd van het CMA na dat zij de Kabylische regering in ballingschap vertegenwoordigd tijdens het congres. Het CMA, opgericht in Frankrijk in 1995 is een internationale non gouvernementele organisatie die zich richt op de bescherming en bekendmaken van de taal en cultuur van de Imazighen en hun politieke belangen behartigt.
Marokko pleit voor zelfbeschikkingsrecht
Marokko heeft recent het zelfbeschikkingsrecht van het Kabylisch volk erkend. ‘Het is betreurenswaardig dat de legitieme aspiraties van het inheems Kabylisch volk word gemuilkorfd, hun mensenrechten dagelijks worden geschonden en hun legitieme vertegenwoordigers en leiders vervolgd en verbannen worden.’ Aldus, Abderazzak Laassel, de permanente vertegenwoordiger van Marokko in de VN.

Kabylie belooft fijne relatie met Marokko
De directeur van de Kabylische regering Ferhat Mehenni zei afgelopen week dat als de regio onafhankelijk word, de relatie tussen Marokko en de regering niet zo gespannen zal zijn als de relatie van Marokko met Algerije. Dit omdat zijn regering de Westelijke Sahara niet erkent als republiek en de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara volledig steunt.