De rechtbank van eerste aanleg in Rabat oordeelde dat Raissouni verantwoordelijk moest worden gehouden voor de illegale abortus en de buitenechtelijke seks. Haar verloofde ontving dezelfde gevangenisstraf, eveneens voor seks voor het huwelijk en zijn deelname aan de abortus.

In antwoord op het vonnis stemde Heba Morayef, regionaal directeur voor de regio Midden-Oosten en Noord Afrika (MENA) van Amnesty International, in met die sombere beoordeling van de mensenrechten in Marokko. Ze beschreef het vonnis als een stap terug voor vrouwenrechten in Marokko. “Hajar Raissouni, haar verloofde en de medische staf die bij de zaak betrokken waren, hadden nooit gearresteerd mogen worden”, zei Morayef.

“De Marokkaanse autoriteiten moeten de veroordeling van Raissouni “intrekken” en haar en alle andere betrokkenen onmiddellijk vrij laten”, voegde ze toe. Ze beschreef de arrestatie en het proces als laster en een inbreuk op de privacy. “Onder het internationaal recht hebben vrouwen het recht op hun seksuele en reproductieve leven, en om eigen beslissingen te nemen”. Marokko criminaliseert echter zowel abortus als seks buiten het huwelijk en dat is volgens Amnesty een vorm van vrouwendiscriminatie.