Hoewel Amazightimes liever niet vervalt in een welles-nietes-discussie, zien wij ons genoodzaakt toch te reageren op de verloochening van Amazightimes door de Marokkaanse ambassadeur in Den Haag van Amazightimes m.b.t. de onprofessionele en racistische uitlatingen van één van diens ambtenaren.

Met deze verloochening wil de ambassadeur tegen beter weten in de publieke opinie in binnen en buitenland op een dwaalspoor zetten. Omdat de intimiderende en racistische houding van Marokkaanse instanties een waarneembaar en algemeen bekend gegeven is, waar menig Marokkaanse Nederlander mee te maken krijgt, vinden wij de conclusie van de heer Abdelouahab Bellouki voorbarig en duiden op de misplaatste arrogantie van de Marokkaanse ambassadeur. Naar ons idee had het de ambassadeur gesierd als hij in afwachting van een uitgebreid onderzoek naar de professionaliteit en integriteit van de eigen ambtenaren en diplomaten spijt had betuigt en blijk gaf van daadkracht en durf door excuses aan te bieden en vooral dit alom bekend probleem te agenderen.

Amazightimes verklaart/benadrukt daarom het volgende:

·Dat wij de onprofessionele en racistische houding van de ambtenaar van de ambassade onacceptabel vinden. Ongeacht of dit een ambtenaar of zoals de ambassadeur ‘enkel’ een ambtenaar vinden wij dat deze houding niet past in de publieksdienstverlening en zeker niet bij een overheidsdienst.
·Verwachten dat een overheidsinstelling als een ambassade een afspiegeling hoort te zijn van de Marokkaans Nederlandse burgers waar zowel het Tamazight als het Nederlands welkom zijn. Temeer het Tamazight officiële taal is vinden wij het vreemd dat daar geen plek voor is in de ambassade. Dat de ambtenaar die belast is met de communicatie zowel het Tamazight als het Nederlands niet spreekt vinden wij een zwakte.
·Spreken onze verwondering uit over de snelle conclusie dat de ambassadeur getrokken heeft door enkel verhaal te halen bij zijn ambtenaar. Wij plaatsen dan ook onze twijfels bij de geloofwaardigheid van deze conclusie.
·Het spijt ons dat de ambassadeur spreekt van ‘een aardige ambtenaar’ met de beste bedoelingen i.p.v. de kwestie rationeel en zakelijk te benaderen.
·Dat het probleem waar Amazightimes tegenaan liep een probleem is van tientallen duizenden Marokkaanse Nederlanders die belemmerd worden in hun contact met de Marokkaanse ambassade en consulaten.
·De verwachting dat de ambassadeur -die naar ons idee de schijn tegen heeft-  zijn verloochening van Amazightimes hard maakt door de opnames van de telefoongesprekken vrij te geven.

Ondanks het begrip van de ambassadeur voor diens onprofessionele en racistische ambtenaar willen wij  benadrukken blij te zijn met dat de ambassadeur de moeite heeft genomen te reageren. Dit is zeer uitzonderlijk en juichen wij erg toe.