Het verstrekken van informatie via een Blad over de situatie van Imazighen
in Nederland en Noord-Afrika met de nadruk op achtergrond en cultuur voor
jongeren met roots int het Noord-Afrika.

Amazightimes is een Amazigh platform die een actuele visie heeft op de nieuws als medium.
Dit blad biedt actuele berichtgeving, columns, maar er is ook ruimte voor
diepgravende analyses, over Images en de Amazigh-culuur. De oorspronkelijke
cultuur van ondermeer Noord Marokko, waar een groot deel van de Nederlandse
maar ook Belgische Marokkanen hun roots hebben liggen. Amazightimes is dit
Blad gestart omdat de reguliere media hier niet of nauwelijks aandacht aan
besteden.

Wij willen dan ook die stemmen aan bod laten komen die in andere media niet of
nauwelijks te horen zijn. Vooral die van de Imazighen in Europa en Noord Afrika.
Dat doen we op een taboedoorbrekende manier. Amazightimes wil met dit Blad een forum
bieden waarop gediscussieerd kan worden over vrijheid, gelijkheid, democratie,
tolerantie en andere belangrijke en/ of actuele thema’s en onderwerpen.
Daarnaast wil zij ook de autochtone bevolking informeren over de positie en
situatie van de Imazighen

Het blad word gelanceerd tijdens Amazigh Nieuwjaar in Den Haag

Voor het bestellen van het Blad