Noureddine Adherbal

In de gemeenteraad van Zawara, Libië werd deze maandag een voorbereidende vergadering gehouden naar aanleiding van de organisatie van de eerste Amazighconferentie voor niet-Tamazight sprekende Libiërs.
Deze conferentie zal gehouden worden in de plaatselijke conferentiezalen van Zawara.
Volgens officiële website van de persdienst van Zawara waren onder de aanwezigen de leden van de plaatselijke gemeenteraad, de voorzitter van de Raad van Ouderen en andere hoogwaardigheidsbekleders zoals Dr. Boubkar Atlouh.

De raad verklaarde dat het idee om een conferentie te houden werd gelanceerd op basis van de nota die de organisatie “Al-asala”(authenticiteit) de wereld instuurde. Deze was gericht naar belangrijke persoonlijkheden en hoogwaardigheidsbekleders die de regio en bij uitbreiding heel Libië vertegenwoordigen.

Het merendeel van de Libiërs die in de grote steden wonen zijn gearabiseerd en spreken geen Tamazight meer. In het tijdperk van de dictator Muammar Kaddafi werden de mensen verboden om Tamazight te spreken en dit op straffe van opsluiting.

Deze arabiseringpolitiek heeft in de loop der jaren, vooral in de grote steden, geleid tot een enorme daling van Amazighsprekende Libiërs. Deze niet-Tamazight sprekende Libiërs zijn het doelpubliek van de Conferentie.