De Marokkaanse hoge Commissie van de Burgerlijke stand heeft het verbod op Amazigh namen opgeheven. Hierdoor is het mogelijk voor Berbers om hun kind een naam te geven die oorspronkelijk van het Tamazight afstamt. Een voorwaarde voor deze vrijstelling is wel dat de naam niet in conflict is met de openbare orde. Het is naast het tamazight ook toegestaan om Hebreeuwse namen te gebruiken.

De afgelopen jaren heeft de Hoge Commissie van de Burgerlijke stand veel verzoeken voor Amazigh namen moeten weigeren. Het gaat vooral om namen zoals Noumidia, Sifaw, Tifawt die op de lijst stonden van verboden namen.

Het verbod op deze namen werd in 1996 ingevoerd, toen de autoriteiten een lijst met toegestane namen in het leven riep. Sindsdien hebben activisten fel campagne gevoerd tegen de ‘racistische en discriminerende wet’. Stichtingen die zich inzetten voor het Amazigh cultuur hebben de laatste jaren toenemende druk uitgeoefend op de Marokkaanse autoriteiten.