Abdelaziz Bouteflika heeft ontslag genomen als president van Algerije. Abdelkader Bensalah, een “voormalige Riffijnse “, zal hem gedurende een periode van 90 dagen vervangen.

De benoeming van Bensalah tot interim-president zorgde voor enige ophef vanwege zijn “Riffijnse Achtergrond“. Dat is althans wat enkele Algerijnse Kamerleden hem verweten voor hij dinsdag werd benoemd.

Lakhdar Benkhellaf verklaarde eind maart het volgende: « Abdelkader Bensalah kan geen interim president zijn vanwege zijn oorspronkelijke Riffijnse Achtergrond.”. Benkhellaf is Kamerlid van de partij FJD en maakte deze verklaring aan Echourouk.

De 77-jarige interim-president zou de Marokkaanse nationaliteit hebben gehad en de Algerijnse nationaliteit pas na de onafhankelijkheid hebben verkregen. Hijzelf verklaarde in 2013 dat hij afkomstig was van het Felaoussene gebergte in Tlemcen. Daar zouden ook zijn ouders en grootouders zijn geboren en begraven.