Ahmed Zafzafi doet zijn beklag over het isolement van zijn zoon Nasser Zafzafi, leider van de en Riffijnse Volksbeweging.

Hij zei: De nieuwe gevangenisdirecteur van Oukasha wil Nasser verder isoleren door zijn bezoek te beperken.” Zo reageerde vader Ahmed over het feit dat een bepaald familielid vandaag woensdag 07/02/2018, de toegang geweigerd werd.

Ahmed Zafzafi:“ Waarom mag zij (een nicht van Nasser Zafzafi) hem niet bezoeken terwijl dat voorheen wel mogelijk was? De gevangenisdirecteur rechtvaardigt zijn beslissing, ondanks pogingen om hem van gedachten te veranderen, omdat het gaat om verwantschap van derde graad. Ik moest bij haar(nicht) blijven zodat de moeder van Nasser op haar eentje de gevangenis betrad.”

Met betrekking tot dit verbod vervolgde Ahmed Zafzafi:
” ik weet niet of de directeur orders heeft gekregen om Nasser verder te isoleren of dat hij handelt op eigen initiatief.
Feit is dat Nasser in een isoleercel zit in een vleugel waar amper mensen zijn. Zelfs op het moment dat hij even kan luchten is hij alleen… ze proberen zijn isolatie verder te vergroten!”

Noureddine Adherbal