Noureddine Adherbal

De louche advocaat Mohamed Ziyan wordt dit keer zelf vervolgd en heeft een oproepingsbrief gekregen om zich te melden bij het Gerecht.
Ziyan beweert in eerste instantie niet te weten waarover de aanklacht gaat, maar zegt dat het waarschijnlijk te maken heeft met zijn verdedigingswerk in het dossier van de gearresteerde journalist Taoufik Bouachrine.

Bronnen die het dossier hebben kunnen inzien zeggen iets totaal anders. Mohamed Ziyan wordt vervolgd voor de brief die hij een paar maanden geleden uit de gevangenis van Casablanca zou hebben gesmokkeld, en die hij toen heeft toegeschreven aan Nasser Zafzafi.

Het directoraat-generaal van het gevangeniswezen heeft geëist dat de bevoegde rechterlijke instantie een onderzoek opent om de werkelijke bron van het bericht toegeschreven aan het icoon van de Riffijnse Volksbeweging te achterhalen.

De aanklachten zouden luiden “Ambtsmisbruik, handelen in strijd met de regels en ethiek van het beroep, de verspreiding van valse beschuldigingen, de verwarring van de publieke opinie en aanzetten tot opruiing.”

De klacht tegen de advocaat Zian zou volgens “Hespress” ook te maken hebben met de verklaringen die hij tijdens de Riffijnse protesten heeft afgelegd. Hij dreigde namelijk met “feiten en bekentenissen te onthullen waarin Ilyas El Omari, secretaris-generaal van de PAM, wordt beschuldigd van betrokkenheid bij het verbreden van de Riffijnse eisenbundel (sociaal, economisch en cutureel) en aan deze een politieke dimensie toe te voegen.”