Het Marokkaanse bureau voor de statistiek (HCP) heeft onlangs een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat steeds meer mensen in Marokko alleen wonen. Het rapport ‘Bevolking en ontwikkeling in Marokko’ benadrukte tevens dat het aantal huwelijken de afgelopen jaren in Marokko terugloopt.

Het rapport bestudeert de gemiddelde huwelijksleeftijd in vergelijking met de vorige generaties. De gemiddelde trouwleeftijd voor mannen in Marokko is 31 jaar, vrouwen trouwen gemiddeld op hun 25e. Ter vergelijking: in 1956 trouwden mannen gemiddeld op 24-jarige leeftijd, vrouwen op hun 17e.

De onderzoeksresultaten laten tevens zien dat bijna een kwart de vrouwen in de leeftijd tussen 30 en 34 nooit getrouwd was geweest. Zo’n 11% van de vrouwen in de leeftijd van 45-49 is celibatair.

Een studie van de Britse NGO ‘Family Optimize’ liet verleden jaar al zien dat een toenemend aantal vrouwen er voor kiest alleenstaand te blijven tot later in hun leven. De studie toonde aan dat 60% van de vrouwen in de huwbare leeftijd nog steeds single zijn en dat het aantal alleenstaande vrouwen met 4,6% is toegenomen.

© AMAZIGHTIMES.NL 2019