Een wereldwijd onderzoek van WIN/Gallup International, ’s werelds toonaangevende associatie in marktonderzoek, toont aan dat 61% van de ondervraagden over 64 landen bereid zijn om te vechten voor hun land, terwijl 27% hier niet toe bereid is.
Het onderzoek is een jaarlijkse traditie geïnitieerd door en ontworpen onder het voorzitterschap van Dr. George Gallup in 1977. Het wordt sindsdien elk jaar uitgevoerd. Dit jaar werd het onderzoek uitgevoerd door de ‘WIN/Gallup International Association’ in 64 landen over de hele wereld.

Bij dit onderzoek werden er in totaal 62.398 personen wereldwijd geïnterviewd. In elk land was er een representatieve steekproef waarbij ongeveer 1000 mannen en vrouwen werden geïnterviewd, hetzij face to face, via telefoon of online.

In de uitkomsten zijn er echter aanzienlijke verschillen per regio. De bereidheid om te vechten is het hoogst in de MENA regio (83%) en het laagst in West-Europa (25%).

Marokko scoorde, samen met Fiji, het allerhoogste met een score van maar liefst 94%. Nederland scoorde daarentegen erg laag met slechts 15%.

Bron