De Wereldbank heeft een nieuw rapport uitgebracht over de economische situatie in Marokko en de uitdagingen die moeten worden overwonnen, met name wat betreft armoede.

Volgens de internationale organisatie is de armoede deels te wijten aan een vertraging van de economische groei. De Marokkaanse economie zal dit jaar naar verwachting met slechts 2,7 procent groeien, vanwege een achteruitgang van de landbouwsector.

Het koninkrijk werd geteisterd door een slechte landbouwseizoen 2018-2019, wat voornamelijk het gevolg is van de weinige regenval.

Een andere reden die door de Wereldbank wordt aangehaald is de hoge werkloosheid, voornamelijk onder jongeren en vrouwen, dit ondanks de recente cijfers die een daling van het aantal werklozen in het land aantonen.

Positief is volgens de organisatie dat de niet-agrarische sector dit jaar naar verwachting met 3,4 procent zal groeien tegen 3 procent vorig jaar. Deze groei is het gevolg van een toename van de productie van fosfaat, chemische producten en textiel.