LEIDEN – Het Leidse college heeft de gemeenteraad een brief gestuurd met zijn reactie op de rapportages Marokkaanse Nederlanders 2012, Marokkaanse Nederlanders in Leiden 2012, het Onderzoek Ontwikkeling jeugdoverlast en de Deelrapportage Leiden.

In de rapportages komt de ontwikkeling vanaf 2009 tot heden aan de orde.

Met veel Marokkaans-Nederlandse jongeren gaat het goed. Zij boeken goede resultaten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs en doen het goed op de arbeidsmarkt. Andere Marokkaans-Nederlandse jongeren hebben echter nog steeds met achterstanden te maken. Zij zijn oververtegenwoordigd in de registratie van voortijdig schoolverlaters, werkzoekenden, uitkeringsontvangers en verdachten. Het Rijk en de 22 gemeenten, waaronder Leiden, van het Samenwerkingsverband Aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren, werken samen om de problemen aan te pakken en de oververtegenwoordiging terug te dringen.

In de reactie gaat het college in op de vier kernaspecten uit de monitors: voortijdig schoolverlaten, werkzoekenden, uitkeringsafhankelijkheid en criminaliteit. Naar de ontwikkeling van overlast is aanvullend onderzoek gedaan